Thời gian của bạn

Dự báo thời tiết

Từ điển Tiếng Anh


Tra theo từ điển:Lịch

Liên kết web

Bài hát hay

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Đọc báo trực tuyến

  ĐI MỘT NGÀY ĐƯỜNG, HỌC MỘT SÀNG KHÔN! WELCOME TO MY WEBSITE

  Chào mừng quý vị đến với website của giáo viên Hoàng Thị Quý - Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Danh ngôn

  BẢN ĐĂNG KÍ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐĐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2014

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Thị Quý (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:56' 21-04-2014
  Dung lượng: 37.5 KB
  Số lượt tải: 191
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẢNG ỦY TT CAM LỘ
  CHI BỘ TRƯỜNG TH HỒ CHƠN NHƠN

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Cam Lộ, ngày 19 tháng 4 năm 2014
  
  
  BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
  Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm,
  chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm
  Họ và tên : Hoàng Thị Quý
  Ngày, tháng, năm sinh : 26 /8/1973
  Đơn vị công tác: Trường TH Hồ Chơn Nhơn
  Sinh hoạt tại chi bộ: Trường TH Hồ Chơn Nhơn
  Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách văn phòng, thủ quỹ, bồi dưỡng học sinh giỏi
  NỘI DUNG ĐĂNG KÍ
  Sau khi được tiếp thu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, tôi tự xây dựng bản đăng ký làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 với các nội dung cụ thể như sau:
  1- Nêu cao tinh thần trách nhiệm:
  Tôi xác định cần phải:
  - Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao.
  - Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác.
  - Nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng.
  - Chống bệnh chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi.
  - Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.
  Cụ thể: Trong công tác văn phòng, thủ quỹ, hay bồi dưỡng học sinh giỏi, tôi luôn ý thức rằng mình phải nêu cao tinh thần trách nhiệm. Bản thân tôi tự xây dựng kế hoạch cá nhân cho mình đồng thời tự giác nghiêm túc thực hiện và luôn cố gắng để đạt được kết quả cao nhất.Tôi quan niệm phải đặt lợi tập thể lên trên lợi ích cá nhân, phấn đấu hết mình để đạt kết quả cao trong mọi công việc được phân công, đem lại thành tích cho nhà trường
  2- Chống chủ nghĩa cá nhân:
  Thấm nhuần quan niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa cá nhân và sự cần thiết phải chống chủ nghĩa cá nhân, tôi xác định mình cần đấu tranh để chống lại các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân như không nể nang, không kéo bè, kéo cánh, cục bộ, không tham lam, lười biếng; tích cực xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tổ chức Đảng, trong nhà trường, công đoàn, phát huy tính dân chủ, nêu gương, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, cơ quan, đơn vị vững mạnh; nêu cao tinh thần học hỏi, giúp đỡ, cầu thị trong công việc, trong mối quan hệ với đồng nghiệp, với nhân dân; luôn tự phê bình và phê bình với thái độ công tâm, xây dựng.Là giáo viên được phân công phụ trách văn phòng, thủ quỹ của nhà trường, tôi không lợi dụng công quỹ của nhà trường để phục vụ lợi ích cá nhân. Trong các hoạt động tập thể, tôi luôn có thái độ tích cực, tự giác, không ỷ lại vào người khác. Đồng thời tôi cũng luôn nêu cao tinh thần đấu tranh chống lại chủ nghĩa cá nhân, thẳng thắn, trung thực khi đánh giá bản thân mình cũng như người khác.
  3- Nói đi đôi với làm:
  Tôi xác định:
  - Nói phải đúng với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; không được nói một đàng, làm một nẻo; không được hứa mà không làm.
  - Gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ.
  - Gương mẫu trong xây dựng gia đình văn hóa, ấm no hạnh phúc, không mắc tệ nạn xã hội…
  - Thực hiện nghiêm túc những điều quy định về đảng viên không được làm; Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
  - Xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, đánh giá kết quả hoàn thành.
  - Tăng cường hơn nữa tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước: trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện kỷ luật Đảng nghiêm minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa IV) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tuyên truyền thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  - Nói và làm đúng theo các chuẩn mực đạo về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của chi bộ, cơ quan, đơn vị.
  Trên đây là bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân tôi
   
  Gửi ý kiến

  Bể cá cảnh