Thời gian của bạn

Dự báo thời tiết

Từ điển Tiếng Anh


Tra theo từ điển:Lịch

Liên kết web

Bài hát hay

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Đọc báo trực tuyến

  ĐI MỘT NGÀY ĐƯỜNG, HỌC MỘT SÀNG KHÔN! WELCOME TO MY WEBSITE

  Chào mừng quý vị đến với website của giáo viên Hoàng Thị Quý - Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Danh ngôn

  KẾ HOẠCH THCTGD ĐỜI SỐNG GĐ ĐẾN NĂM 2020

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Thị Quý (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:32' 25-10-2016
  Dung lượng: 50.5 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
   
  PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ
  TRƯỜNG TH HỒ CHƠN NHƠN

  Số: /KH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Cam Lộ, ngày 10 tháng 10 năm 2016
  
  
  KẾ HOẠCH
  THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH
  ĐẾN NĂM 2020
  của trường TH Hồ Chơn Nhơn


  Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-PGDĐT ngày 7/10/2016 của phòng GD&ĐT Cam Lộ về Kế hoạch thực hiện “Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020”, trường TH Hồ Chơn Nhơn xây dựng Kế hoạch thực hiện “Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020” như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích
  - Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 theo Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
  - Tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác gia đình; tạo sự đồng thuận trong cộng đồng xã hội và thành viên gia đình thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.
  2. Yêu cầu
  - Quá trình triển khai phải bám sát nội dung, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 theo Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 2684/UBND –VX ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện “chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020” và Kế hoạch số 1265/KH - SGD&ĐT ngày 4/10/2016 của Sở GD &ĐT Quảng Trị về việc thực hiện “Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 ngành GD &ĐT Quảng Trị” và Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 của Phòng GD &ĐT huyện.
  - Lồng ghép thực hiện kế hoạch với các nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở địa phương, đơn vị, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực.
  II. MỤC TIÊU
  1. Mục tiêu chung
  Tôn vinh những giá trị nhân văn của gia đình Việt Nam, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành các cấp, các đoàn thể và nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
  2. Mục tiêu cụ thể
  Phấn đấu đến năm 2020, toàn trường đạt được các mục tiêu về đời sống gia đình như sau:
  a) Có 90% trở lên hộ gia đình được tiếp cận thông tin về giáo dục đời sống gia đình.
  b) Có 80% trở lên học sinh của trường được tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung về giáo dục đời sống gia đình.
  c) 100% công đoàn viên được dự chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình do công đoàn tổ chức.
  III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
  1. Nhiệm vụ:
  -Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của CB,GV, về tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đặc biệt là dịp kỷ niệm các ngày lễ về gia đình.
  - Nâng cao năng lực và trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác giáo dục đời sống gia đình; xây dựng, ban hành các hướng dẫn giáo dục đời sống gia đình, gắn với nội quy, quy chế của nhà trường.
  - Chú trọng cung cấp nội dung giáo dục đời sống gia đình dưới nhiều hình thức, vào thời điểm phù hợp đến CB,GV,NV
  - Tổ chức các hoạt động sinh hoạt theo chuyên đề nội dung giáo dục đời sống gia đình trong công đoàn.
  - Tạo điều kiện cho BCH công đoàn tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, về công tác gia đình
  - Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình
  2. Giải pháp:
  - Thực hiện
   
  Gửi ý kiến

  Bể cá cảnh