Thời gian của bạn

Dự báo thời tiết

Từ điển Tiếng Anh


Tra theo từ điển:Lịch

Liên kết web

Bài hát hay

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Đọc báo trực tuyến

  ĐI MỘT NGÀY ĐƯỜNG, HỌC MỘT SÀNG KHÔN! WELCOME TO MY WEBSITE

  Chào mừng quý vị đến với website của giáo viên Hoàng Thị Quý - Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Danh ngôn

  KẾ HOẠCH TTGD PHÁP LUẬT

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Thị Quý (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:23' 25-10-2016
  Dung lượng: 75.5 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
  TRƯỜNG TH HỒ CHƠN NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: /TTPBGDPL Cam Lộ, ngày 26 tháng 9 năm 2016

  KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
  NĂM HỌC  2016 - 2017

  Căn cứ công văn số 1220/SGDĐT- CNTT Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 -2017 về công tác pháp chế ngày 21/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị;
  Căn cứ kế hoạch sô 15/KH-GD ĐT ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Cam Lộ v/v xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2016 – 2017;
  Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:
  I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích
  1. 1.Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi chấp hành pháp luật của nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và người học, góp phần ổn định môi trường giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
  1.2. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ giảng dạy, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên, cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn đạo đức cũng như cung cấp một số kiến thức pháp luật cơ bản gắn liền với cuộc sống của học sinh Tiểu học như: an toàn giao thông, quan hệ gia đình, xã hội, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. 
  2. Yêu cầu
  - Bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra trong công văn số 1220/SGDĐT- CNTT Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 -2017 về công tác pháp chế ngày 21/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị; kế hoạch sô 15/KH-GD ĐT ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Cam Lộ v/v xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2016 - 2017;
  - Kế thừa kết quả và kinh nghiệm đảm bảo tính liên tục hệ thống và phát triển trong việc thực hiện các nội dung, hình thức, biện pháp đã được đề ra trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật từ trước cho đến nay. Thực hiện thường xuyên, liên tục, rộng khắp việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng;
  - Lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp, thiết thực theo hướng kết hợp lý thuyết và thực tiễn, học đi đôi với hành.
  - Kết hợp giáo dục chính khoá với ngoại khoá, lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong môn đạo đức và các bộ môn khác, đảm bảo sự liên thông về kiến thức của cấp học.
  - Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào lớn trong ngành; phối hợp với các lực lượng và các ngành chức năng làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong và ngoài nhà trường.
  II. NHIỆM VỤ:
  Tăng cường đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn đạo đức, cung cấp một số nội dung, kiến thức pháp luật cơ bản gắn liền với cuộc sống của học sinh Tiểu học như: an toàn giao thông, quan hệ gia đình, xã hội, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. 
  III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
  1.1. Nâng cao nhận thức đối với việc dạy, học môn Đạo đức, và công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.
  - BGH xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường dưới sự lãnh đạo của Cấp uỷ và sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo đơn vị.
  - Mỗi cán bộ, GV, CNV, HS phải xác định rõ việc học tập, nghiên cứu để hiểu biết pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật là trách nhiệm của mình.
  - Hằng năm cán bộ quản lý nhà trường tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật do Ngành tổ chức. Cán bộ quản lý nhà trường nắm vững các văn bản qui phạm pháp luật của Nhà nước, của ngành để nhằm trước hết thực thi nhiệm vụ cho đúng pháp luật. Trên cơ sở đó, tổ chức hướng dẫn CB,GV,CNV học tập pháp luật theo định kỳ hàng quí, tháng
   
  Gửi ý kiến

  Bể cá cảnh