Thời gian của bạn

Dự báo thời tiết

Từ điển Tiếng Anh


Tra theo từ điển:Lịch

Liên kết web

Bài hát hay

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Đọc báo trực tuyến

  ĐI MỘT NGÀY ĐƯỜNG, HỌC MỘT SÀNG KHÔN! WELCOME TO MY WEBSITE

  Chào mừng quý vị đến với website của giáo viên Hoàng Thị Quý - Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Danh ngôn

  KH TUYEN TRUYEN GIAO DỤC PHAP LUAT

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Thị Quý (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:55' 13-01-2016
  Dung lượng: 74.5 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
  TRƯỜNG TH HỒ CHƠN NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: /TTPBGDPL Cam Lộ, ngày 15 tháng 9 năm 2014

  KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
  NĂM HỌC  2014 – 2015
  Thực hiện kế hoạch số 366/KH-BGDĐT ngày 28/6/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và công văn số 6143/BGD ĐT-PC ngày 16/9/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc triển khai đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”; Thực hiện kế hoạch số 1346/KH-SGD ĐT ngày 24/10/2011 của Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Trị v/v triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Kế hoạch sô 13/KH-GD ĐT ngày 24 tháng 11 năm 2011 của Phòng GD&ĐT Cam Lộ v/v xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”;
  - Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2014 - 2015 cụ thể như sau:
  I . MỤC TIÊU, YÊU CẦU:
  1. Mục tiêu
  1. 1.Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi chấp hành pháp luật của nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và người học, góp phần ổn định môi trường giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
  1.2. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ giảng dạy, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên, cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn đạo đức cũng như cung cấp một số kiến thức pháp luật cơ bản gắn liền với cuộc sống của học sinh Tiểu học như: an toàn giao thông, quan hệ gia đình, xã hội, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. 
  2. Yêu cầu:
  - Bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch số 366/KH-BGDĐT ngày 28/6/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và công văn số 6143/BGD ĐT-PC ngày 16/9/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc triển khai đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”; Thực hiện kế hoạch số 1346/KH-SGDĐT ngày 24/10/2011 của Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Trị v/v triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Kế hoạch số 13/KH-GDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2011 của Phòng GD&ĐT Cam Lộ v/v xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”;
  - Kế thừa kết quả và kinh nghiệm đảm bảo tính liên tục hệ thống và phát triển trong việc thực hiện các nội dung, hình thức, biện pháp đã được đề ra trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật từ trước cho đến nay. Thực hiện thường xuyên, liên tục, rộng khắp việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng;
  - Lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp, thiết thực theo hướng kết hợp lý thuyết và thực tiễn, học đi đôi với hành.
  - Kết hợp giáo dục chính khoá với ngoại khoá, lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong môn đạo đức và các bộ môn khác, đảm bảo sự liên thông về kiến thức của cấp học.
  - Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào lớn trong ngành; phối hợp với các lực lượng và các ngành chức năng làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong và ngoài nhà trường.
  II. NHIỆM VỤ:
  Tăng cường đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn đạo đức, cung cấp một số nội dung, kiến thức pháp luật cơ bản gắn liền với cuộc sống của học sinh Tiểu học như: an toàn giao thông, quan hệ gia đình, xã hội, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. 
  III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
  1.1. Nâng cao nhận thức đối với việc dạy, học môn
   
  Gửi ý kiến

  Bể cá cảnh