Thời gian của bạn

Dự báo thời tiết

Từ điển Tiếng Anh


Tra theo từ điển:Lịch

Liên kết web

Bài hát hay

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Đọc báo trực tuyến

  ĐI MỘT NGÀY ĐƯỜNG, HỌC MỘT SÀNG KHÔN! WELCOME TO MY WEBSITE

  Chào mừng quý vị đến với website của giáo viên Hoàng Thị Quý - Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Danh ngôn

  Phòng chống tội phạm và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Thị Quý (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:03' 20-02-2014
  Dung lượng: 45.5 KB
  Số lượt tải: 17
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ
  TRƯỜNG TH HỒ CHƠN NHƠN

  Số: 07/KH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Cam Lộ, ngày 18 tháng 02 năm 2014

  
  
  KẾ HOẠCH
  Phòng chống tội phạm và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
  Từ năm 2014 đến năm 2015


  Căn cứ Kế hoạch số 3508/KH-UBND ngày 08/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị và Kế hoạch số 1656/KH-SGDĐT của sở GD&ĐT Quảng Trị về kế hoạch Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống tội phạm đế năm 2015; Thực hiện công văn số 196/KH-SGDĐT ngày 13/2/2014 Kế hoạch phòng chống tội phạm và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2014, căn cứ kế hoạch số 07/ KH – PGDĐT về phòng chống tội phạm và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, trường TH Hồ Chơn Nhơn xây dựng Kế hoạch thực hiện phòng chống tội phạm trong ngành GD trên địa bàn như sau:
  I. MỤC ĐÍCH
  1- Phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường; xây dựng trường học an toàn, trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.
  2- Là cơ sở để xây dựng các tiêu chí đánh giá trường đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và cơ quan văn hóa.
  3- Công tác an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội là một trong các nội dung trọng tâm của thủ trưởng đơn vị, là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh.
  II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI:
  1- Công tác tổ chức.
  - Trường thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội do hiệu trưởng làm Trưởng ban; thành viên là trưởng các bộ phận, đoàn thể: BGH, Công đoàn, GVTPT Đội, tổ chuyên môn. Ban chỉ đạo có quy chế hoạt động, có nhiệm vụ tham mưu cho hiệu trưởng ban hành kế hoạch theo từng giai đoạn, từng năm học và lưu thành bộ hồ sơ.
  - Trường tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn xây dựng quy chế hoạt động.
  2. Công tác an ninh chính trị:
  a- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:
  - Tuyên truyền phổ biến và có kế hoạch triển khai đường lối, chủ trương, chính sách Pháp luật của nhà nước.
  - Nâng cao ý thức cảnh giác của giáo viên, nhân viên và học sinh về âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

  b- Tổ chức hoạt động:
  - Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng chính trị của giáo viên, nhân
  viên và học sinh. Có biện pháp kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng, khai thác thông tin trong mạng Internet trong cơ sở giáo dục. Ngăn chặn có hiệu quả việc in sao, phát tán và tuyên truyền các tài liệu có nội dung phản động, đồi trụy trong CB, GV, NV và học sinh.
  - Có quy chế quản lý về quan hệ tiếp xúc, giao lưu, trao đổi thông tin giữa CB, GV, NV, HS và các tổ chức nước ngoài.
  - Ban chỉ đạo tổ chức kiểm tra, theo dõi, nắm bắt tình hình, tổng hợp tư tưởng, hành vi đạo đức của học sinh để có biện pháp giáo dục, phòng ngừa có hiệu quả.

  3. Công tác giáo dục phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội:
  - Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48 và Chỉ thị số 21-CT/TW của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm, ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 09.CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người giai đoạn 2012-2015. Phổ biến sâu rộng các văn bản pháp quy khác của Nhà nước, kế hoạch của Sở GD&ĐT, của UBND huyện, của BCĐ 138 huyện, của Phòng GD&ĐT, của trường về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
  - Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục phòng chống ma túy, HIV/AIDS, giáo dục giới tính lồng ghép trong các môn học chính khóa. tổ chức học sinh ký cam kết tham gia phòng chống tội
   
  Gửi ý kiến

  Bể cá cảnh