Thời gian của bạn

Dự báo thời tiết

Từ điển Tiếng Anh


Tra theo từ điển:Lịch

Liên kết web

Bài hát hay

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Đọc báo trực tuyến

  ĐI MỘT NGÀY ĐƯỜNG, HỌC MỘT SÀNG KHÔN! WELCOME TO MY WEBSITE

  Chào mừng quý vị đến với website của giáo viên Hoàng Thị Quý - Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Danh ngôn

  QĐ SỐ 11/1998/ TCCP- CCVC - NGÀY 5/12/1998

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Thị Quý (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:45' 29-12-2015
  Dung lượng: 57.5 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC
  Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 1998
  

  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂM
  BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992; Căn cứ Pháp lệnh cán bộ công chức ban hành ngày 26/2/1998; Căn cứ Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Căn cứ Nghị định số 181/NĐ-CP ngày 9/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ công chức viên chức,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế đánh giá công chức.
  Điều 2. Bản Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.
  Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.
   
  BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC – CÁN BỘ CHÍNH PHỦ Đỗ Quang Trung
  
    
  BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
  

  QUY CHẾ
  ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂM (Ban hành kèm theo Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 5 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng - Trưởng ban tổ chức – Cán bộ chính phủ)
  Chương 1:
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Mục đích đánh giá công chức:
  Đánh giá công chức để làm rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất căn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với công chức.
  Điều 2. Căn cứ để đánh giá công chức:
  a) Tiêu chuẩn cán bộ, đảng viên quy định tại Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 3 khóa VIII.
  b) Nghĩa vụ cán bộ, công chức tại Điều 6, 7 Chương II và các Điều từ 15 đến 20 chương III pháp lệnh cán bộ, công chức.
  c) Tiêu chuẩn ngạch công chức.
  d) Nhiệm vụ được đơn vị phân công.
  Điều 3. Yêu cầu đánh giá công chức:
  a) Đánh giá công chức là một nội dung quan trọng của công tác quản lý công chức. Khi tiến hành đánh giá phải đảm bảo khách quan, khoa học, phản ánh đúng đắn năng lực, phẩm chất của công chức.
  b) Đánh giá công chức trên cơ sở nắm vững các quan điểm lịch sử, toàn diện và phát triển.
  c) Đánh giá công chức phải thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo cho các kết luận về người công chức là đúng và chính xác.
  d) Bản thân công chức được trình bày ý kiến của mình về kết luận đánh giá.
  Điều 4. Đối tượng trong đánh giá công chức:
  Công chức quy định trong Quy chế này bao gồm những người đã được quy định tại khoản 3 Điều 1 của pháp lệnh cán bộ công chức. Cụ thể gồm những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên, được phân loại theo trình độ ngành chuyên môn, được xếp vào một ngạch chức danh công chức hành chính, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước, làm việc trong các cơ quan sự nghiệp.
  a) Văn phòng Chủ tịch nước.
  b) Văn phòng Quốc hội.
  c) Cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
  d) Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp.
  đ) Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài.
  e) Trường học, bệnh viện, cơ quan nghiên cứu khoa học của nhà nước.
  g) Cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của Nhà nước.
  h) Thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa của Nhà nước.
  i) Các tổ chức sự nghiệp khác của Nhà nước.
  Điều 5: Cơ quan đánh giá công chức
   
  Gửi ý kiến

  Bể cá cảnh