Thời gian của bạn

Dự báo thời tiết

Từ điển Tiếng Anh


Tra theo từ điển:Lịch

Liên kết web

Bài hát hay

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Đọc báo trực tuyến

  ĐI MỘT NGÀY ĐƯỜNG, HỌC MỘT SÀNG KHÔN! WELCOME TO MY WEBSITE

  Chào mừng quý vị đến với website của giáo viên Hoàng Thị Quý - Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Danh ngôn

  KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Thị Quý (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:23' 11-10-2016
  Dung lượng: 59.5 KB
  Số lượt tải: 29
  Số lượt thích: 0 người

  PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ
  TRƯỜNG TH HỒ CHƠN NHƠN

  Số: /KH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Cam Lộ, ngày 10 tháng 10 năm 2016
  
  KẾ HOẠCH
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRƯỜNG TH HỒ CHƠN NHƠN
  Năm 2016

  Thực hiện kế hoạch số 17/KH-PGDĐT ngày 7 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD- ĐT Cam Lộ về việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong ngành giáo dục giai đoạn 2016 -2020, trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 như sau:
  I.MỤC ĐÍCH  - YÊU CẦU:
  1. Mục tiêu:
  Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 76/ NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 -2020, xây dựng nền hành chính của trường theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ công chức của trường có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới. phát triển giáo dục.         
  - Thực hiện công tác cải cách hành chính của Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn năm 2016 là xây dựng công tác quản lí trường học đảm bảo thông suốt, vững mạnh, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên có phẩm chất, năng lực và trình độ phục vụ tốt yêu cầu của nhân dân, phụ huynh, học sinh; tạo môi trường cho các tổ chức, cá nhân tuân thủ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục.
         2. Mục tiêu cụ thể:
  - Thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo yêu cầu trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu quả là một trong các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện theo yêu cầu Nghị quyết 29 của Trung ương và chủ trương của ngành giáo dục.
  - Thủ tục hành chính được cải cách theo hướng đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện; thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, quy chế và nội quy trong nhà trường; tạo điều kiện thuận lợi cho viên chức, phụ huynh, học sinh có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện công khai tại bảng niêm yết, trên trang Website của nhà trường. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên và là giải pháp quan trọng khi thực hiện nhiệm vụ của mỗi viên chức góp  phần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản của cá nhân, tổ, bộ phận, nhà trường.
  - Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khai thác và sử dụng tối đa công năng của phòng Tin học, tiếng Anh, hội trường, thư viện, thiết bị khai thác mạng trao đổi nội bộ, trang website phục vụ hoạt động trong nghiệp vụ tổ văn phòng, tăng cường trao đổi văn bản, tài liệu, báo cáo qua trang trao đổi nội bộ, qua địa chỉ email của cá nhân trong trường.
  3. Yêu cầu:
  Coi công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; là một trong những tiêu chỉ để đánh giá thi đua, khen thưởng năm 2016 đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định.
  II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:  1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:
  - Nghiêm túc triển khai, thực hiện và tổ chức kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các chủ trương, biện pháp về CCHC trong việc thực hiện các nhiệm vụ Chương trình công tác của nhà trường; yêu cầu đảm bảo chuyển biến thực sự trong nhận thức, ý thức chấp hành và thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ.
  - Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC. Thực hiện tốt đối thoại trực tiếp giữa nhà trường với tổ chức, công dân về giải quyết TTHC. Xây dựng bộ tiêu chức đánh giá cải cách hành chính.
  - Tiếp tục đẩy mạng ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động giáo dục.
  2. Cải cách thủ tục hành chính:
  - Rà soát, thống kê, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật
   
  Gửi ý kiến

  Bể cá cảnh